Bezoek aan Bhimkhori en Thulo Parsel

Nieuwsbrief Helping Thulo Parsel nr 15 Met deze nieuwsbrief informeren wij al onze donateurs. Wil je je hier op abonneren? Stuur dan een mail naar helpingthuloparsel@gmail.com We hebben Bhimkhori en in Thulo Parsel bezocht en de nieuwe huizen bekeken. Ook hebben we nieuwe afspraken gemaakt voor drie nieuwe huizen. Klik op de link voor de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Helping Thulo Parsel Read More …

Bezoek aan Bhimkhori en Thulo Parsel

In november hebben Hans & Fabienne samen met Paul Grooteman een bezoek gebracht aan Bhimkhori en Thulo Parsel. Dat kwam goed uit want zo konden ze het bezoek goed combineren met hun vakantie in Nepal. Na de trekking in Mustang in Nepal, zijn ze naar de dorpen gereisd. Ze hebben eerst Bhimkhori bezocht en daar Read More …

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook onze stichting Helping Thulo Parsel moet zich aan deze voorschriften houden. Belangrijk is dat persoonsgegevens veilig worden beheerd, veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Welke informatie De Read More …

Onze hulp komt aan

In het Algemeen dagblad van 1 mei 2018 is een groot artikel gewijd aan de hulpverlening in Nepal. Volgens de krant zijn er sinds 2015 nog niet veel huizen gebouwd en laat de hulp te wensen over. In het artikel worden plausibele redenen genoemd waarom de hulp zo langzaam op gang komt. Wij hebben inmiddels Read More …

Jaarverslag 2017

De stichting legt ieder jaar verantwoording af aan alle donateurs. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en een financiële verantwoording over 2017. Als ANBI-stichting zijn we verplicht om een financiële verantwoording en een actueel jaarverslag te publiceren op onze website. Het is vanzelfsprekend dat we volledig financiële verantwoording afleggen over onze activiteiten in Read More …

Al twee huizen klaar in Bhimkhori

De bouw van de huizen in Bhimkhori vordert snel. Onze mannen werken zeven dagen per week ontzettend hard. De schroeven om de daken in elkaar te zetten zijn uit Nederland gearriveerd. Op dit moment zijn al twee huizen af en zijn ze voor het derde huis begonnen aan de fundering. Alles loopt volgens de planning. Read More …