Auteur: Hans Buijing

Nieuwe waterleiding voor Thulo Parsel

Nadat in mei het derde huis van dit jaar was opgeleverd, konden we met de voorbereidingen beginnen voor de aanleg van de waterleiding. De waterbron die voor Thulo Parsel werd gebruikt is door een aardverschuiving gedeeltelijk onbruikbaar geworden, waardoor de bewoners in het dorp niet meer over voldoende water beschikten. Er werd snel een nieuwe Read More …

Weer drie huizen in Thulo Parsel

De bouw van de huizen die we dit jaar in Thulo Parsel gaan bouwen verloopt voorspoedig. Het eerste huis dat helemaal door Stefan Eij is gesponsord is klaar. De familie woont inmiddels in hun huis. Het tweede huis is afgelopen week opgeleverd. De laatste dakplaten zijn deze week geplaatst. Ook deze familie woont in het Read More …

Jaarplan 2019

In 2019 gaan we verder op de door ons ingeslagen weg. Na de bouw van 12 huizen in Thulo Parsel en 9 in Bhimkhori gaan we weer voor vier families een nieuw huis bouwen. Ook gaan we ons dit jaar richten op verbetering van de watervoorziening in Thulo Parsel. Omdat de huidige watervoorziening door een Read More …

Jaarverslag 2018

De stichting legt ieder jaar verantwoording af aan alle donateurs. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en geeft een financiële verantwoording over 2018. Als ANBI-stichting zijn we verplicht om een financiële verantwoording en een actueel jaarverslag te publiceren op onze website. Het is vanzelfsprekend dat we volledig financiële verantwoording willen afleggen over onze Read More …

start huizen Thulo Parsel

Het meeste materiaal is geleverd, dus de bouw van de drie huizen in Thulo Parsel kan weer beginnen. Sanu, onze technische man, is bijna klaar met zijn eigen werkzaamheden. Om genoeg inkomsten te genereren voor zijn gezin werkt hij ook nog af en toe in de bouw in Kathmandu. Hij kan volgende week starten met Read More …

Actie Stefan Eij

Stefan Eij is een fanatiek wandelaar en kent Nepal goed. Zijn initiatief om geld in te zamelen voor onze stichting is een groot succes geworden. Stefan wilde zo veel geld ophalen dat hij een heel huis kon doneren. Stefan volgt onze stichting al vanaf het begin en is heel betrokken bij het welzijn van de Read More …

Bezoek aan Bhimkhori en Thulo Parsel

Nieuwsbrief Helping Thulo Parsel nr 15 Met deze nieuwsbrief informeren wij al onze donateurs. Wil je je hier op abonneren? Stuur dan een mail naar helpingthuloparsel@gmail.com We hebben Bhimkhori en in Thulo Parsel bezocht en de nieuwe huizen bekeken. Ook hebben we nieuwe afspraken gemaakt voor drie nieuwe huizen. Klik op de link voor de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Helping Thulo Parsel Read More …

Bezoek aan Bhimkhori en Thulo Parsel

In november hebben Hans & Fabienne samen met Paul Grooteman een bezoek gebracht aan Bhimkhori en Thulo Parsel. Dat kwam goed uit want zo konden ze het bezoek goed combineren met hun vakantie in Nepal. Na de trekking in Mustang in Nepal, zijn ze naar de dorpen gereisd. Ze hebben eerst Bhimkhori bezocht en daar Read More …

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook onze stichting Helping Thulo Parsel moet zich aan deze voorschriften houden. Belangrijk is dat persoonsgegevens veilig worden beheerd, veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Welke informatie De Read More …