Auteur: Rein van den Bulk

Jaarverslag 2017

De stichting legt ieder jaar verantwoording af aan alle donateurs. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en een financiële verantwoording over 2017. Als ANBI-stichting zijn we verplicht om een financiële verantwoording en een actueel jaarverslag te publiceren op onze website. Het is vanzelfsprekend dat we volledig financiële verantwoording afleggen over onze activiteiten in Read More …

Jaarverslag 2015 – 2016

Aan het eind van 2016 hebben we de balans opgemaakt en kunnen we constateren dat we bijna 10 huizen hebben gebouwd. Begin 2017 zullen we 12 huizen hebben gebouwd. Als ANBI-stichting zijn we verplicht om een financiële verantwoording en een jaarverslag over de boekperiode 2015-2016 te publiceren op onze website. Het is vanzelfsprekend dat we Read More …