Jaarplan voor het jaar 2017

Voor 2017 hebben we een jaarplan opgesteld om onze plannen concreet te maken. We hebben nu in Thulo Parsel bijna 12 huizen gebouwd. Dat betekent dat we ons kunnen richten op andere dorpen waar nog veel hulp nodig is. Ondanks dat we al weer twee winters verder zijn hebben veel mensen nog steeds geen goed onderkomen. We willen ook deze mensen graag helpen. We hebben in ieder geval nog genoeg energie. We blijven zoeken naar samenwerking en naar middelen om zo veel mogelijk te realiseren.

Klik ergens op het document om het financieel verslag te lezen.

Hartelijke groeten,

Hans Buijing
Voorzitter
Stichting Helping Thulo Parsel