Contact

Stichting Helping Thulo Parsel
Diepenhorstweg 5
3291 GJ Strijen
telefoon: +31(0)786743121
mobiel: +31(0)634656548
email: helpingthuloparsel@gmail.com
website: www.helpingthuloparsel.nl
www.facebook.com/helpingthuloparsel
bankrekeningnummer NL36 RABO 0303078138

tnv Stichting Helping Thulo Parsel

Het bestuur:
Hans Buijing, voorzitter
Ruud Peters, secretaris
Theo van der Hoeven, penningmeester

De Stichting Helping Thulo Parsel is geregistreerd bij
de KvK Rotterdam nr 63878429, RSIN nr 855437972