Doel

De stichting Helping Thulo Parsel is opgericht op 7 augustus 2015 te Strijen na de zware aardbevingen op 25 april en 12 mei 2015. Ons doel is om enkele huizen te bouwen voor de mensen in de bergdorpen, die door de aardbeving alles zijn kwijtgeraakt. In de laatste twee maanden van 2015 zijn we gestart met de bouw van huizen. We hebben met de Nepalezen samen de eerste huizen gebouwd. We bouwen huizen in en rond Thulo Parsel en in Bhimkhori.

In 2020 staan we kort stil bij het feit dat we een jubileum van vijf jaar hebben bereikt. Bij ons heerst dan, door de gevolgen van de coronapandemie in Nepal, geen feestelijk gevoel. Wel staan we even stil bij het heuglijk feit dat we in vijf jaar tijd 30 huizen hebben gebouwd. Een resultaat dat we bij aanvang in onze stoutste dromen niet konden bedenken. De keerzijde op dat moment is natuurlijk de situatie in Nepal als gevolg van de coronapandemie. Omdat er vanaf begin 2020 in Nepal geen trekkings meer worden georganiseerd hebben de inwoners van de bergdorpen geen inkomen meer. De stichting heeft in het laatste kwartaal van 2020 voor de gezinnen in Thulo Parsel voedselpakketten verzorgd.

Meteen vanaf het begin van ons project in 2015 hebben we de mensen in Thulo Parsel, via training on the job, geleerd hoe een beter huis kan worden gebouwd. We hebben ze technieken geleerd die hen nog niet bekend zijn. Ook hebben we professioneel gereedschap meegenomen en achter gelaten. Nu kunnen de mannen in Thulo Parsel zelfstandig sterke en betere huizen bouwen. Tijdens ons verblijf hebben we geleerd hoe zij het gereedschap moeten gebruiken

Vanaf 2015, na onze intensieve samenwerking, kunnen de mannen zelfstandig de huizen bouwen. Door de geweldige support van heel veel mensen en bedrijven in de afgelopen vijf jaar, en nog steeds, bouwen we nog steeds huizen voor mensen waarvan het huis onherstelbaar is beschadigd. Door de bouw van huizen creëren we ook al vijf jaar lang werkgelegenheid voor een aantal mannen in Thulo Parsel. Hiermee zijn onze verwachtingen in de afgelopen tijd meer dan gerealiseerd. In 2020 hebben we ook nog een goede watervoorziening gecreëerd. Er staat nu een watertank met 5000 liter waar het water met een pomp door de bewoners omhoog kan worden gepompt.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel gesteld. De Belastingdienst heeft in 2015 bij oprichting de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 

 

 

Het bestuur:
Hans Buijing, voorzitter
Ruud Peters, secretaris
Theo van der Hoeven, penningmeester

De uitvoeringsorganisatie:
Hans Buijing
Fabienne Buijing

Het coördinatieteam in Nepal:
Jit Lama (algemeen manager)
Raby Dong (financieel manager)
Sanu Shivabhakti (technisch projectleider)