Doel

Bij de oprichting in 2015 heeft de stichting Helping Thulo Parsel zich  ten doel gesteld de inwoners in het bergdorp Thulo Parsel in Nepal te helpen bij de wederopbouw van de huizen in het dorp. Na de aardbevingen van 25 april en 12 mei 2015 zijn veel huizen ingestort en onbewoonbaar geworden. Thulo Parsel is een klein en arm bergdorpje ongeveer 80 km ten oosten van Kathmandu.

 

De stichting heeft de bewoners in november 2015 via ‘training on the job’ geleerd om betere huizen te bouwen. Via training en begeleiding hebben we de inwoners geleerd met de meegenomen en gekochte apparatuur te werken, zoals bijvoorbeeld een betonmolen, zaagmachine, slijpmachine en een aggregaat. Alle meegenomen apparatuur uit Nederland en gekochte apparatuur in Nepal hebben we achter gelaten, zodat niet alleen de bewoners de apparatuur kunnen gebruiken voor de herbouw van de huizen, maar we hiermee ook werkgelegenheid creëren.

 

De stichting heeft haar doel bereikt door het ophalen van donaties en dit geld volledig ter beschikking te stellen om de bouw van de huizen mogelijk te maken. De stichting koopt van de donaties al het materiaal zodat bewoners zelf hun huizen kunnen herbouwen en het geleerde in de praktijk kunnen brengen. De bouw van de eerste huizen vond plaats van 15 november tot 6 december 2015 door zes Nederlanders en 12 Nepalezen. Deskundige en professionele vrijwilligers vanuit Nederland verzorgden de trainingen en begeleiding. De bouw van de twaalf huizen in Thulo Parsel is afgerond in het voorjaar van 2017.

 

Nu ons primaire doel In Thulo Parsel is gerealiseerd, hebben we onze ambitie verlegd naar een ander dorp. De mensen uit Thulo Parsel kunnen nu hun ervaring en expertise overdragen aan mensen in het bergdorp Bimkhori. We starten in november 2017 in Bimkhori met de bouw van drie of vier huizen. Het uiteindelijke doel is om negen huizen in Bimkhori te bouwen.

 

Met dit vervolg van ons project genereren we ook werkgelegenheid voor een aantal mensen uit Thulo Parsel. Zij krijgen een normaal dagloon betaald voor de periode dat zij aan het werk zijn in de andere dorpen. Dit dagloon wordt betaald door de inwoners van het dorp zelf.

 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het bestuur:
Hans Buijing, voorzitter
Ruud Peters, secretaris
Theo van der Hoeven, penningmeester

De uitvoeringsorganisatie:
Hans Buijing
Fabienne Buijing

Het managementteam in Nepal:
Jit Lama (algemeen manager)
Raby Dong (financieel manager)
Sanu Shivabhakti (technisch projectleider)

Het beleidsplan
Klik op het PDF icoon

Adobe-Reader

Jaarplan 2018

Klik op onderstaande afbeelding