Doneren

Doneren kan op rekeningnummer:
NL36RABO 0303078138 tnv Stichting Helping Thulo Parsel

De Belastingdienst heeft onze stichting vanaf de datum van oprichting,
7 augustus 2015, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat giften en donaties voor de Belastingdienst aftrekbaar zijn.

De Stichting Helping Thulo Parsel is geregistreerd bij de KvK Rotterdam
nr 63878429, RSIN nr 855437972

Een factuur voor de donatie kan op verzoek worden toegestuurd.

Fabienne met de nieuwe bewoonster

Remco leert Pemba met de zaagmachine te werken

Bekisting en bewapening wordt aangebracht.