Privacy

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook onze stichting Helping Thulo Parsel moet zich aan deze voorschriften houden. Belangrijk is dat persoonsgegevens veilig worden beheerd, veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Welke informatie

De stichting Helping Thulo Parsel legt alleen de strikt noodzakelijke informatie vast van donateurs om hen de nieuwsbrieven digitaal toe te sturen. Het gaat om alleen naam, en email adres. Er worden geen overige gegevens vastgelegd of bewaard.

Beheer van informatie

De persoonsgegevens worden beheerd door de voorzitter van de stichting en zijn alleen bij hem bekend. De informatie is op één computer opgeslagen. Deze computer is beveiligd met een uniek wachtwoord. Ook is er een back-up op een harde schijf. Deze back-up is veilig opgeborgen en niet toegankelijk door derden. De computer is beveiligd met een up-to date virusscanner. De persoonsgegevens zijn op geen enkele manier gekoppeld met de website van de stichting. Alleen de voorzitter heeft toegang tot de persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt om nieuwsbrieven te sturen.

Persoonsgegevens opslaan of verwijderen

Mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen zich via het mailadres van de stichting (helpingthuloparsel@gmail.nl) aanmelden. Alleen de mailgegevens worden dan opgeslagen. versturen.

Mensen die het niet langer op prijs stellen de nieuwsbrief te ontvangen kunnen dat aangeven via het mailadres van de stichting (helpingthuloparsel@gmail.nl). Alle gegevens worden dan definitief uit ons bestand verwijderd.