Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook onze stichting Helping Thulo Parsel moet zich aan deze voorschriften houden. Belangrijk is dat persoonsgegevens veilig worden beheerd, veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Welke informatie De Read More …

Onze hulp komt aan

In het Algemeen dagblad van 1 mei 2018 is een groot artikel gewijd aan de hulpverlening in Nepal. Volgens de krant zijn er sinds 2015 nog niet veel huizen gebouwd en laat de hulp te wensen over. In het artikel worden plausibele redenen genoemd waarom de hulp zo langzaam op gang komt. Wij hebben inmiddels Read More …

Jaarverslag 2017

De stichting legt ieder jaar verantwoording af aan alle donateurs. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en een financiële verantwoording over 2017. Als ANBI-stichting zijn we verplicht om een financiële verantwoording en een actueel jaarverslag te publiceren op onze website. Het is vanzelfsprekend dat we volledig financiële verantwoording afleggen over onze activiteiten in Read More …

Al twee huizen klaar in Bhimkhori

De bouw van de huizen in Bhimkhori vordert snel. Onze mannen werken zeven dagen per week ontzettend hard. De schroeven om de daken in elkaar te zetten zijn uit Nederland gearriveerd. Op dit moment zijn al twee huizen af en zijn ze voor het derde huis begonnen aan de fundering. Alles loopt volgens de planning. Read More …

Helpen door vakantie

Na de aardbevingen in 2015 hebben de mensen in Nepal hun leven weer opgepakt. Met hulp en steun van heel veel mensen en de onmetelijke veerkracht van de Nepalezen zelf durven de mensen weer een beetje vooruit te kijken. Wij krijgen nog steeds veel steun voor onze projecten. De belangrijkste bron van inkomsten van de Read More …

Bezoek aan Thulo Parsel

Na het bezoek aan Bhimkhori zijn we naar Thulo Parsel gereden. Je moet dan het ene bergdal uitrijden en vervolgens een ander bergdal weer inrijden. Als je zou gaan lopen is het ruim twee uur lopen, met de auto is het drie uur. Ook dit is alleen maar een onverharde weg, soms met steile afgronden. Read More …