Nieuwsbrief nr. 28

Onze nieuwsbrief nummer 28 hebben we op 7 augustus naar onze donateurs gestuurd. Een bijzondere datum, omdat we precies zeven jaar geleden op deze datum onze stichting hebben opgericht. We geven in de nieuwsbrief de laatste stand van zaken weer en de plannen voor de rest van het jaar. We hopen aan het eind van het jaar huis nummer 42 te hebben gebouwd.

Nieuwsbrief Helping Thulo Parsel nr 28.1