Start bouw in Bhimkhori

Zondag zijn we samen met Raby Dong, onze financiële manager en degene die alle materialen besteld, op bezoek geweest in Bhimkhori. Het dorp van ons volgende project waar we huizen gaan bouwen. We vertrokken een uur later dan gepland omdat de accu van de jeep niet werkte en er dus eerst een andere jeep moest komen. Na vijf uur rijden kwamen we in Bhimkhori aan. Alleen de laatste vijf km naar het dorp zijn onverhard, maar die weg is dan ook heel slecht en heel steil. De bouwploeg uit Thulo Parsel van drie man onder leiding van onze technische projectleider Sanu was al zes dagen geleden aangekomen. De bouw voor het eerste huis was al in volle gang. Ook de mannen uit Bhimkhori werkten hard mee. De fundering was al gestort en de muren waren al tot veertig cm gemetseld. Na het gebruikelijke hartelijk welkom met gelukssjaaltjes en bloemenkransen, hebben we de middag gebruikt om alle families die op de lijst staan voor een huis te bezoeken. Afgelopen zomer was al geïnventariseerd wie er voor een huis in aanmerking zou komen. Het was goed om eerst zelf te beoordelen voor wie we gaan bouwen en welke mensen het hardst een nieuw huis nodig hebben. Daardoor is onze oorspronkelijke lijst wel wat aangepast. Voorlopig gaan we voor 9 families bouwen. De mensen in Bhimkhori zijn arm. Sommigen leven al ruim twee jaar in tijdelijke shelters en anderen zijn toch weer uit nood in hun beschadigde en onveilige huizen getrokken of wonen bij iemand anders.
Sanu is de projectleider en er zijn twee ervaren mannen uit Thulo Parsel aan het werk. De afspraak is dat van alle families die een huis krijgen de mannen helpen. Er was dus een flinke bouwploeg hard aan het werk. Sanu was tevreden over hun inzet en er werd ook goed en met respect naar hem geluisterd. ‘s Avonds hebben we iedereen bij elkaar geroepen en verteld wat onze regels zijn en onder welke voorwaarden de mensen een huis krijgen. Een van de voorwaarden is dat de mensen zelf het loon van de drie mannen uit Thulo Parsel betalen. Om het officieel te maken, hebben we een contract opgemaakt en dat door iedereen laten ondertekenen. Het is dan wel sneu om te zien dat niet iedereen kan schrijven en niet zelf zijn handtekening kan zetten. Maar men helpt elkaar dan weer om een handtekening te zetten.

Het eerste huis in Bhimkhori
Mannen aan het werk in Bhimkhori
Twee heel oude mensen voor wie we gaan bouwen
Bespreking met inwoners Bhimkhori