Onze hulp komt aan

In het Algemeen dagblad van 1 mei 2018 is een groot artikel gewijd aan de hulpverlening in Nepal. Volgens de krant zijn er sinds 2015 nog niet veel huizen gebouwd en laat de hulp te wensen over. In het artikel worden plausibele redenen genoemd waarom de hulp zo langzaam op gang komt.

Wij hebben inmiddels wel bijna 21 huizen gebouwd. Momenteel zijn we negen huizen aan het bouwen in Bhimkhori. Daar wordt momenteel de laatste hand gelegd aan huis zeven en acht. We zijn gelukkig en supertrots dat wij onze donateurs kunnen melden dat wij het wel voor elkaar hebben gekregen 21 huizen te bouwen in de bergdorpen Thulo Parsel en Bhimkhori.

Algemeen Dagblad 1-5-2018

Gelukkige bewoners nieuw huis
Storten van fundering
Huis in Bhimkhori
Huis nummer 8 Bhimkhori