Voedselpakketen voor gezinnen in Thulo Parsel

Natuurlijk hebben de mensen in Nepal ook heel veel last van het corona virus. Het zal voor iedereen duidelijk zijn

dat de gevolgen van dit virus voor de mensen aan deze kant van de wereld vele malen groter zijn dan in de Westerse wereld. Bijna alle gezinnen in de bergdorpen zijn direct afhankelijk van het toerisme in Nepal. De mannen verdienen hun geld als gids of als drager tijdens de trekkings in de Himalaya. Omdat Nepal al sinds maart geen vliegtuigen meer toelaat zijn er ook geen toeristen meer. Dat betekent geen trekkkings, dus geen werk en geen inkomen.

Wij hebben vanuit de stichting besloten dat we de mensen in het dorp Thulo Parsel, waar we ook huizen hebben gebouwd, moeten helpen. Onze core business is wel het bouwen van huizen, maar we vonden het onze verantwoordelijkheid deze mensen te helpen in deze zware periode. We vonden het niet meer dan menselijk om een gedeelte van het donatiegeld te besteden aan voedselpakketten. Een primaire levensbehoefte, waarbij wij ons bijna niet voor kunnen stellen om dit niet te hebben. Gelukkig vinden veel van de mensen die ons helpen en steunen dat ook en besloten spontaan tot extra donaties. Wij hebben nu twee keer voedselpakketten kunnen brengen en zullen dat in december voor de kerst nog een keer doen. De gezinnen zijn uitermate gelukkig en blij met het eten dat we hun hebben gegeven. Ik wil dan ook iedereen, namens de gezinnen in Thulo Parsel, bedanken voor de extra steun die we de laatste weken hebben mogen ontvangen.

Voedselpakketten
Voedselpakketten voor Thulo Parsel
Voedselpakketten (4)
Voedselpakketten (2)