Jaarverslag en financiële verantwoording 2020

Het is vanzelfsprekend dat de stichting Helping Thulo Parsel jaarlijks verantwoording afleggen over onze activiteiten in het afgelopen jaar. Ook over de besteding en uitgaven willen we volledig transparant zijn. Natuurlijk is het mogelijk dat u naar aanleiding van het jaarverslag een vraag heeft of een opmerking wil maken. Schroom niet en mail ons. De stichting legt in het jaarverslag ieder jaar verantwoording af aan alle donateurs. Dit jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar. Ook geven we inzicht in onze financiele situatie en leggen we verantwoording af over de uitgaven in 2020. Als ANBI-stichting zijn we verplicht om een financiële verantwoording en een actueel jaarverslag te publiceren op onze website.

Klik hier om het jaarverslag te lezen.

Met ingang van 1 april 2021 zijn stichtingen met ANBI-status verplicht een ‘Standaardformulier publicatieplicht’ op te maken en te publiceren. Klik hier voor standaardformulier.